Reglement

Reglement for NM for jenter gyldig f.o.m. 01.01.2018

 1. Ungdommens Sjakkforbund tildeler hvert år individuelt NM for jenter. Mesterskapet arrangeres i løpet av februar måned. Turneringsreglementet for USF gjelder med følgende tilleggsbestemmelser:
  .
 2. Mesterskapet er åpent for alle kvinnelige medlemmer av USF som oppfyller kravene i turneringsreglementet og den øvre aldersgrensen på 26 år. Det spilles i fem klasser, med aldersgrenser etter det året spilleren oppnår denne alderen.
  Klasse Mikroputt: Under 9 år.
  Klasse Miniputt: Under 11 år.
  Klasse Lilleputt: Under 13 år.
  Klasse Kadett: Under 16 år.
  Klasse Ungdom: Under 26 år.
  Etter ønske fra arrangøren kan Forbundsstyret åpne en eller flere klasser, for deltakelse fra et eller flere andre land. Dersom det åpnes for utenlandsk deltakelse, skal dette fremgå av invitasjonen. Best plasserte norske jente blir Norgesmester i klasser med utenlandske deltakere. Norgesmesteren i kadettklassen og beste norske junior i Ungdomsklassen, har krav på tilbud om deltakelse i et EM eller VM i løpet av det inneværende året.
  .
 3. Så lenge deltakertallet muliggjør det, spilles alle klasser etter den gyldige versjonen av Norges Sjakkforbunds Monradsystem. Det spilles fem runder i klasse Ungdom og Kadett, og seks i de øvrige.
  .
 4. Betenkningstiden er i de tre yngste klassene 60 minutter på hele partiet og 30 sekunder tillegg per trekk. I Klasse Ungdom og Kadett er betenkningstiden 90 minutter på hele partiet og 30 sekunder tillegg per trekk. Klasse Kadett og Ungdom innrapporteres til Norges Sjakkforbund for ELO-beregning.
  .
 5. Ved poenglikhet avgjør spillesystemets kvalitetsberegning rekkefølgen. Er all kvalitet lik, deles plasseringen og eventuelt mesterskapet.
  .
 6. Minst en tredjedel av spillerne i hver klasse premieres. De tre beste i hver klasse skal ha premie med inngravering. Alle deltakerne i de to yngste klassene skal ha diplom eller annet deltakerbevis. I de to eldste klassene skal det deles ut minst en ekstra premie til lavt rangerte eller uratede spillere. I lilleputtklassen skal det utdeles skjønnhetspremier til de tre flotteste partiene.