Program

Ungdom og kadett spiller 5 runder med betenkningstid 90 minutter + 30 sekunder pr. trekk fra trekk 1

Lilleputt, miniputt og mikroputt spiller 6 runder med betenkningstid 60 minutter + 30 sekunder pr. trekk fra trekk 1

 

Ungdom og kadett

Runde 1: Fredag 1730 – 2130

Runde 2: Lørdag 0900 – 1300

Runde 3: Lørdag 1345 – 1745

Runde 4: Søndag 0900 – 1300

Runde 5: Søndag 1330 – 1700

 

Lilleputt, miniputt og mikroputt

Runde 1: Fredag 1730 – 2030

Runde 2: Lørdag 0900 – 1200

Runde 3: Lørdag 1300 – 1600

Runde 4: Lørdag 1700 – 2000

Runde 5: Søndag 0900 – 1200

Runde 6: Søndag 1300 – 1600